โปรแกรม SDQ Onlilne

ระบบประเมินผล SDQ Online

ประหยัดงบประมาณ เวลา
ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ทุกอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มือถือ แท็บแล็ต


ประเมินง่าย

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ประเมิน SDQ Online ได้ทุกที่ทุกเวลา
ใช้ได้ทุกอุปกรณ์ มือถือ แท็บแล็ต คอมพิวเตอร์

รายงานผลสำเร็จรูป

ดูรายงานผ่าน อุปกรณ์ มือถือ แท็บแล็ต คอมพิวเตอร์ได้
พิมพ์รายเป็น รายบุคคลได้
พิมพ์รายงาน เป็นห้องได้
พิมพ์รายงานสรุปทั้งโรงเรียนได

ประหยัดค่าใช้จ่าย

เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล
แสดงผลผ่าน เว็บเบราว์เซอร์
ไม่ต้องใช้กระดาษในการประเมิน
พิมพ์รายงานเมื่อต้องการรายงานผลได้

เก็บผลไว้ประเมินได้

เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล
สามารถเลือกปีที่ต้องการดูข้อมูลได้
หรือเก็บข้อมูลสำรองเป็นแต่ละปีไว้ได้

โปรแกรม SDQ Online
พัฒนาโดย Thaisoft โปรแกรมเพื่อคุณ

ราคาโปรแกรมแต่ละแพ็กเกจ
โปรแกรม SDQ ONLINE

PREMIUM
 500 บาท(ต่อปี)

โปรแกรม SDQ ONLINE
– Subdomain เลือกระบุชื่อได้!
– พื้นที่ติดตั้งระบบ 1 GB.
– MySQL Server 1 Database

บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
ผ่านช่องทาง Line / Tel./Email/Facebook

PRO
 999 บาท(ต่อปี)

โปรแกรม SDQ ONLINE
-Domain ส่วนตัว เลือกระบุชื่อได้! (ต่อปี)
– พื้นที่ติดตั้งระบบ 5 GB.
– MySQL Server 1 Database

บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
ผ่านช่องทาง Line / Tel./Email/Facebook

ULTIMATE
 5,000 บาท(ไม่จำกัด)

Subdomain เลือกระบุชื่อได้!
– พื้นที่ติดตั้งระบบ 10 GB.
– MySQL Server 1 Database

บริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
ผ่านช่องทาง Line / Tel./Email/Facebook