โปรแกรมที่ให้บริการของเรา

# โปรแกรม SDQ Online
# โปรแกรม ชุมนุม Online
# โปรแกรม เช็คเวลาเรียน online
# โปรแกรม แจ้งซ่อม/อุปกรณ์ Online

โปรแกรม SQD Online

# ประเมินง่าย
#ประหยัดค่าใช้จ่าย
#รายงานผลสำเร็จรูป
#เก็บผลไว้ประเมินได้

โปรแกรม ลงทะเบียนชุมนุม ออนไลน์

#ประหยัดเวลา
#ลงทะเบียนง่าย
#ลดภาระครูผู้รับผิดชอบ
#ดูข้อมูลแบบเรียลไทม์

โปรแกรม แจ้งซ่อม/อุปกรณ์ Online

#มีระบบแจ้งผ่านระบบ line
#เพิ่มอุปกรณ์เข้าระบบได้สะดวก
#แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ผ่าน line
#มีระบบติดตามสถานะการซ่อม

โปรแกรม ของเรา

# โปรแกรม ประเมินพฤติกรรม(SDQ) ออนไลน์(สำหรับโรงเรียน)
# โปรแกรม ลงทะเบียนชุมนุม ออนไลน์
# โปรแกรม ระบบแจ้งซ่อม ออนไลน์ (สำหรับโรงเรียน)
# โปรแกรมเช็คเวลาเรียน ออนไลน์

ความโดดเด่นของโปรแกรม

ทำงานบนทุกอุปกรณ์

โปรแกรมทำงานบน Web สามารถแสดงผลและทำงานได้บนอุปกรณ์ ต่าง เช่น แท็บแล็ต มือถือ ขนาด ต่างๆ คอมพิวเตอร์

ประหยัดค่าใช้จ่าย

เก็บข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูล สามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา พิมพ์เป็นเอกสารเมื่อจำเป็นต้องใช้รายงาน

ดูแลช่วยเหลือตลอดการใช้งาน

เมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน คอยติดตามและดูแลช่วยเหลือตลอดการใช้งาน

โปรแกรม ประเมินพฤติกรรม(SDQ) ออนไลน์(สำหรับโรงเรียน)

เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนเว็บ และแสดงผลรองรับทุกอุปกรณ์

ข้อดีคือประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเปลืองไปกับค่ากระดาษ ระบบมีความง่ายในการประเมิน ช่วยลดภาระงานของครู และเพิ่มประสิทธิภาพ

  • ระบบง่ายในการประเมิน

  • เหมาะกับโรงเรียนทุกขนาด

  • ช่วยประหยัดค่ากระดาษ

  • ตรงตามหลัก SDQ

  • พิมพ์รายงานออกมาไปสะดวก

  • Subdomain เลือกระบุชื่อได้